richtlijnen

Richtlijnen BDSM

Bij BDSm draait het allemaal om verantwoording, veiligheid en vrijwillige deelname. Voordat je BDSM in de praktijk wil uitoefenen, is het nodig je te verdiepen in de richtlijnen binnen de BDSM. Lees hier over SSC, RACK, PRICK en CCC.

Richtlijnen binnen BDSM

De BDSM wereld kenmerkt zich met bijzonder veel verschillende seksuele handelingen. Het één wat ‘gevaarlijker’ dan de ander. Om daadwerkelijk te kunnen genieten van een rollenspel of handeling is het zeer belangrijk om stil te staan bij de risico’s van het spel en de verantwoordelijkheid die daarbij komt kijken. Door middel van het hanteren van verschillende richtlijnen, is het mogelijk om veilig, verantwoord én vrijwillig te genieten van het spel. Hiervoor worden verschillende afkortingen gebruikt:

  • SSC: Safe, Sane and Consensual
  • RACK: Risk Aware Consensual Kink
  • PRICK: Personal Responsability Informed Consensual Kink
  • CCC: Committed Compassionate Consent

RACK: Risk Aware Consensual Kink

RACK komt veel overeen met de principes van SSC. Ook hierbij geldt dat de betrokkenen op de hoogte zijn van de mogelijke risico’s van het spel (Risk Aware), waarbij alle betrokkenen ermee instemmen om deel te nemen aan het spel of de scène. Een verschil met SSC is dat er niet per sé sprake is van een veilige setting. De spelers kunnen dus activiteiten uitvoeren die doorgaans gevaarlijk zijn. Ze zijn enkel bewust van de risico’s.

Veel activiteiten vinden plaats onder RACK, doordat veel BDSM praktijken niet volledig 100% veilig zijn.

PRICK: Personal Responsability Informed Consensual Kink

PRICK is een uitbreiding van RACK. De principes komen dus geheel overheen, al is er bij PRICK aan toegevoegd dat de beoefenaars persoonlijke verantwoording nemen voor eigen daden. Dit geldt bijvoorbeeld bij scènes waarbij een sub mogelijke risico’s loopt door de handelingen van de Dom. De sub is hierbij eveneens verantwoordelijk voor de gevolgen, gezien de sub volledige toestemming geeft om de handelingen uit te voeren.

SSC: Safe, Sane and Consensual

‘Safe’ staat voor veiligheid. Dit betekent dat je voordat je met het BDSM-spel begint, goede veiligheidsmaatregelen moet treffen. Ook is het een vereiste om over de juiste kennis te beschikken, daar veel handelingen de nodige risico’s met zich meebrengen. Het is belangrijk dat de handelingen op een veilige en juiste manier worden uitgevoerd.

‘Sane’ geeft aan dat je vooral het spel moet spelen om de juiste redenen. Zo is het absoluut niet aan te raden om aan BDSM te doen wanneer je niet in een juiste emotionele ‘staat’ bent (bijvoorbeeld bij emoties als woede) of wanneer je het doet om een ander een dienst te bewijzen. Om de mentale gezondheid van de sub (maar ook de Dom) te waarborgen, is een goede voor- en nazorg zeer belangrijk.

‘Consensual’ betekent dat er sprake is van een volledige instemming van alle betrokken partijen. Hiermee bedoelen we: iedereen die op wat voor manier betrokken is – beoefenaar of getuige – bij het spel of de scène. Wanneer één van de betrokkenen het spel of de handeling wil stilleggen, dienen de anderen daar in mee te stemmen. Dit betekent dus dat alles op vrijwillige basis gebeurt. Dus niets tegen iemands wil in.

CCC: Committed Compassionate Consent

CCC is een relatief nieuwe term en heeft voornamelijk toepassing op TPE: Total Power Exchange, doordat de verantwoording grotendeels bij de Dom ligt. Bij CCC wordt niet alleen de nadruk gelegd op de fysieke veiligheid, maar ook voornamelijk op het emotionele welzijn van de betrokkenen.

Geef een antwoord

Hoofd Menu

X